FLISSENKLEBER C1 EXTRA

Ekstra ngjitës për pllaka

Ngjites për shtrirjen e pllakave të qeramikës dhe argjilore, mozaikëve nga qelqi dhe porcelani per murnaje dhe dysheme ne siperfaqe te jashtme dhe  brendshme,si dhe ne vende me nxemje nen dysheme.

Per pllaka me dimensione te medha preferohet FLEXKLEBER C2. Sipërfaqet e çimentos, suvatë e gipsit dhe karton pllakat e gipsit paraprakisht duhet doemos të lyhen me Daxorol Tiefengrund.

                                                                                   

Të dhëna teknike 

 

Joomlarulit.com