REIBEPUTZ DX-700

Llaç dekorativ mineral - abrib

Llaç mineral me strukturë. Shërben për dekorimin e fasadave dhe sipërfaqeve të brendshme sipas DIN 18350.

Përdoret si shtresë përfundimtare mbi të gjitha llojet e llaçeve në bazë çimentoje, gipsi, karton pllakave të gipsit dhe te të gjitha sistemet e tjera izoluese. Granulacioni: 2,0mm dhe 3,0mm. Përzierja me materiale të tjera nuk është e lejuar. Ngjyra: e bardhë.

                                                        A-Test

Të dhëna teknike 

 

Joomlarulit.com