Ngjyra

Ngjyrë për përdorim të jashtëm për lyerje fasadash, me përpunim të lehtë, me fuqi të lartë mbuluese, e qëndrueshme në larje e fshirje dhe me aromë neutrale.

Ngjyrë për përdorim të jashtëm për lyerje fasadash, me përpunim të lehtë, me fuqi të lartë mbuluese, e qëndrueshme në larje e fshirje dhe me aromë neutrale.

Ngjyrë për perdorim të brendshëm, me përpunim të lehtë, me fuqi të lartë mbuluese, e qëndrueshme në larje, fshirje dhe me aromë neutrale.

Ngjyrë për perdorim të brendshëm, me përpunim të lehtë, me fuqi të lartë mbuluese, e qëndrueshme në larje, fshirje dhe me aromë neutrale.

Ngjyrë për perdorim të brendshëm, me përpunim të lehtë, me fuqi të lartë mbuluese, e qëndrueshme në larje, fshirje dhe me aromë neutrale.

Joomlarulit.com