DAXOROL TIEFENGRUND

Bazë thellësie për brenda dhe jashtë.

Shërben për paralyerje të pllakave të gipsit, suva gipsi, llaç në bazë çimentoje si dhe bazamente te tjera minerale për lyerje vijuese dhe tapetim.

Bazamentet të jenë të qëndrueshme, të pastra, të thata dhe të afta për bartje. Lyerjet apo suvatë e dobëta duhet të largohen pa mbetje. Përdorimi mund të bëhet me roler, furçë apo me spërkatje. Përzierja me materiale të tjera nuk është e lejuar.

                                                                                   

Të dhëna teknike 

 

Joomlarulit.com