FASERSPACHTEL DX-55

Ngjitës për rrjetë

Llaç ngjitës hidraulik, përforcues i armuar me fije. Përdoret në sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme. Është llaç i thatë i grupit P-II sipas DIN 18550.

Shërben për ngjitje të rrjetave, për renovim të sipërfaqeve të dëmtuara, për riparim të plasaritjeve dhe sipërfaqeve të vrazhdëta prej betoni. Është rezistues ndaj lageshtisë. Përzierja me materiale të tjera nuk është e lejuar. Ngjyra: e bardhë.

                                                        A-Test

Të dhëna teknike 

 

Joomlarulit.com