FLEXKLEBER C2

Ngjitës pllakë mbi pllakë

Llaç që shërben për ngjitje ”pllakë mbi pllakë” të pllakave argjilore dhe qeramike, mozaikëve nga qelqi dhe porcelani në mure dhe dysheme.

Sipërfaqet e çimentos, suvatë e gipsit dhe karton pllakat e gipsit paraprakisht doemos duhet të lyhen me Daxorol Unigrund. Përzierja me materiale të tjera nuk është e lejuar. Ngjyra: e bardhë dhe gri.

                                                                                   

Të dhëna teknike 

 

Joomlarulit.com