DAXOCLASSIC

Ngjyrë për perdorim të brendshëm, me përpunim të lehtë, me fuqi të lartë mbuluese, e qëndrueshme në larje, fshirje dhe me aromë neutrale.

Bazamentet duhet të jenë të forta, të thata dhe të pastra për pranim të ngjyrës. Përdorimi mund të bëhet me roler, furçë apo me spërkatje. Sipërfaqet paraprakisht duhet medoemos të lyhen me Daxorol Tiefengrund.

                                                                                   

Të dhëna teknike 

 

Joomlarulit.com